«Ο κύκλος είναι ανοιχτός μα ποτέ δεν θα σπάσει»

Οι μάγοι μαζεύονται την νύχτα . Εκεί μπορούν με ησυχία να αναζητήσουν το Φως . Τι παράδοξο, όλοι περιμένουν να δουν την ημέρα, αλλά κάποιοι μόνο στη νύχτα μπορούν να δουν εκείνο που ζητούν. Μαζεύονται λοιπόν όλοι μαζί για να ξεκινήσουν τις εργασίες τους, να ανοίξουν τον μαγικό κύκλο. Και τώρα, «ο κύκλος είναι ανοιχτός, μα ποτέ δεν θα σπάει».
Αυτή είναι μία φράση που φαίνεται να είναι αρκετά αρχαία . Σήμερα, χρησιμοποιείται από τους σύγχρονους μάγους: «The circle is open and never gets broken». Γιατί αυτό; Διότι όταν ο κύκλος ανοίγει, σημαίνει πως παρόν είναι και ο προστάτης του κύκλου, το μεγάλο Εγρηγορός της αδελφότητας, που βρίσκεται μαζί της για να την προστατέψει.

Ο μαγικός κύκλος αποτελείται από αυτούς που τον ανοίγουν. Όταν ο κύκλος ανοίγει, τα πρόσωπα που τον άνοιξαν συγκεντρώνονται-με την βοήθεια του τυπικού και των διαφόρων μαγικών αντικειμένων-σε έναν κοινό σκοπό, δηλαδή στο άνοιγμα των μαγικών εργασιών. Όταν λοιπόν αυτό συμβεί, τότε όλοι ενώνονται με αποτέλεσμα να καλέσουν την συλλογική τους ψυχή, το Εγρηγορός της ομάδας, το οποίο, εφόσον είναι ενεργειακό και όχι υλικό, εμπεριέχει μέσα του ακόμα και τα μέλη της ομάδας τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην υλική ζωή . Με την υποστήριξη λοιπόν του Εγρηγορότος, ο χρόνος σταματά και γίνεται το πάντα, μαζί με τον χώρο που γίνεται το παντού. Και έτσι ο κύκλος έχει ανοίξει. Και γιατί δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ; Διότι εκείνοι που αναζητούν πραγματικά το Φως βρίσκονται υπό την προστασία της συμπαντικής αρμονίας, του ιδίου του Ενός, αυτού που οι πολιτισμοί ονομάζουν με διαφορετικούς τρόπους Θεό. Και ό,τι ο Θεός δημιουργεί, έχει ως αρχή τον ίδιον και τέλος δεν σημειώνει ποτέ, όπως ακριβώς και η ενέργεια δεν παράγεται εκ του μηδενός και δεν εκμηδενίζεται, ποτέ
Loading...
featuredpost/ΕΛΛΑΔΑ,ΤΑΞΙΔΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ
featuredpost/ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΑ,ΖΩΔΙΑ
Από το Blogger.