Πότε λήγει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών

Η προθεσμία καταβολής εισφορών για μια σειρά ασφαλισμένων σε πρώην ασφαλιστικά ταμεία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ συνοψίζονται ως εξής:

έτους 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ιστοσελίδα της κυβέρνησης, επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, λήγει: Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 - 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. αριθ.417/Σ41/21-9–2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).

Καλούνται οι ασφαλισμένοι να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές ώστε να διατηρήσουν ενεργά δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών.
Loading...
loading...
featuredpost/ΖΩΔΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΑ
featuredpost/ΔΙΑΦΟΡΑ,LIFESTYLE
Από το Blogger.