Ταρώ Κάρτα Ημέρας 21-10-2017

Ο Αυτοκράτορας
Ο Αυτοκράτορας είναι η κάρτα της Ταρώ η οποία συχνά θεωρείται αντιπροσωπευτική της δομής και της σταθερότητας. Είναι σε θέση να δημιουργήσει τάξη από το χάος, κατηγοριοποιώντας προσεκτικά τις σκέψεις και εντοπίζοντας τι πρέπει να γίνει για να λυθεί κάποιο πρόβλημα. Ο Αυτοκράτορας είναι ένας χαρακτήρας συστηματικός, μεθοδικός, ενώ σχεδόν πάντα μιλάμε για έναν στρατηγικό στοχαστή, ο οποίος είναι πολύ οργανωμένος και συντονισμένος στην προσέγγισή του. Διαγράφει την πορεία του ακολουθώντας ένα και μόνο σχέδιο και εξασφαλίζει πως θα το φέρει εις πέρας. Έτσι, αυτή η κάρτα υποδηλώνει ότι έχετε την έντονη επιθυμία να δείτε τις ιδέες σας να εκδηλώνονται στο φυσικό επίπεδο με τη μορφή του υλικού κέρδους ή της ολοκλήρωσης. Θα έρθει μια ευκαιρία που θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο ενός πολύ επιτυχημένου μέλλοντος. Η κάρτα του Αυτοκράτορα αντικατοπτρίζει κανόνες και νόμους. Ορίζει και εφαρμόζει τη δημόσια τάξη με αρχές ή κατευθυντήριες γραμμές σε μια συγκεκριμένη κατάσταση έχοντας πάντα κατά νου έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η κάρτα αυτή λειτουργεί μέσα σε μια καθορισμένη δομή με καθορισμένα και σαφή όρια. Σέβεται τη ρουτίνα και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα ή μια πειθαρχική δομή.
Loading...
featuredpost/ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΑ,ΖΩΔΙΑ
featuredpost/ΕΛΛΑΔΑ,ΤΑΞΙΔΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Από το Blogger.