Δίας ανάδρομος στον Ζυγό

Στις 6 Φεβρουαρίου ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Ζυγό μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017. Έτσι θα ξεκινήσει μια αργή πορεία εξέλιξης των πραγμάτων. Ταυτόχρονα όμως θα είναι μία περίοδος που θα ασχοληθούμε με τον εσωτερικό μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε να τον καταλάβουμε ώστε αυτό που θα θέσουμε ως στόχο να είναι μέσα στις πραγματικές μας δυνατότητες . Ακόμη θα υπάρξουν ευκαιρίες για να προωθήσουμε σχέδια του παρελθόντος τα οποία δεν προχώρησαν, ενώ τώρα θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση.

Η ώρα της ενδοσκόπησης

Κατά την διάρκεια αυτή που θα είναι ο Δίας ανάδρομος θα κινείται μεταξύ της 23ης μοίρας και της 13ης, δηλαδή θα ξεκινήσεις από την Μοίρα της Αλαζονείας, για να περάσει στην Μοίρα της αμεριμνησίας, κατόπιν στην Μοίρα της Κατάρρευσης, ύστερα στην Μοίρα της Θρησκείας, στην Μοίρα της Διοίκησης, στην Μοίρα της Φιλοξενίας, θα περάσει στην Μοίρα της Τρέλας, μετά στην Μοίρα της Δύναμης και τέλος στην Μοίρα της Μίμησης. Έχουμε δηλαδή μια πορεία καλυτέρευσης των ενεργειών του όσο θα προχωρά ο χρόνος, αφού από την δυσκολία θα φτάσουμε στην δημιουργικότητα και την σταθερότητα .

Κυνηγώντας το μέτρο

Ασφαλώς κάτω από αυτή τη συνθήκη θα υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγήσουμε καταστάσεις και να φερθούμε επιπόλαια ή να κάνουμε υπερβολές, όπως καταχρήσεις και οικονομικές σπατάλες. Ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι πώς θα ισορροπήσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό με την κοινωνική μας υπόσταση. Βέβαια και γενικότερα σε συλλογικό επίπεδο, θα υπάρξουν κρίσεις ατόμων της εξουσίας, άδικες αποφάσεις, αλλά και συγκρούσεις και αιφνιδιαστικές πτώσεις καθεστώτων. Όσο λοιπόν πιο μετρημένοι θα είμαστε τόσο περισσότερο θα επωφεληθούμε.

Επιρροές στα Ζώδια

Από την ανάδρομη πορεία του Δία στον Ζυγό επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του αέρα δηλαδή οι Δίδυμοι, οι Ζυγοί και οι Υδροχόοι, αλλά και οι Κριοί, οι Καρκίνοι και οι Αιγόκεροι, κυρίως του τρίτου δεκαημέρου. Προσέξτε γενικά τα σχέδιά σας και μη ξεκινήσετε κάτι παρακινδυνευμένο, όπως και γενικά τις σχέσεις σας. Άτομα από το παρελθόν, αλλά και καταστάσεις θα επανέλθουν. Οι Δίδυμοι δεν θα μπορείτε να ισορροπήσετε τις οικογενειακές σας σχέσεις. Οι Ζυγοί θα είστε αντιφατικοί προσέξτε τις αισθηματικές σας σχέσεις. Οι Υδροχόοι θα αντιμετωπίσετε αισθηματικά προβλήματα και με την ακίνητη περιουσία σας. Οι Κριοί προσέξτε την υγεία σας και τα επαγγελματικά σας. Οι Καρκίνοι θα έχετε δυσκολίες επικοινωνίας με τους άλλους. Οι Αιγόκεροι αποφύγετε να κάνετε κάποιο μακρινό ταξίδι, θα έχετε και προβλήματα στις επιδιώξεις σας.
Loading...
featuredpost/ΕΛΛΑΔΑ,ΤΑΞΙΔΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ
featuredpost/ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΑ,ΖΩΔΙΑ
Από το Blogger.