Έναν χρόνο στην... αναμονή για την επιστροφή ΦΠΑ

Σε 890 εκατ. ευρώ ανέρχεται...

πλέον ο ΦΠΑ που οφείλει το Δημόσιο σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, επιτείνοντας τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν και τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν τη βασική αιτία που οι υπόχρεοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η λίστα ληξιπροθέσμων χρεών με νέα ονόματα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σήμερα το αιτούμενο ποσό απλήρωτων αιτήσεων που εκκρεμούν ακόμη στις εφορίες όλης της χώρας είναι 890 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 734 εκατ. ευρώ αφορούν αιτήσεις 4.407 επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οι οποίοι αναμένουν τις επιστροφές ΦΠΑ πάνω από 90 ημέρες.


Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους, στις 53 από τις 111 εφορίες της χώρας, κυμαίνεται από ένα έτος και προσεγγίζει ακόμη και τις 1.663ημέρες!.

Αν και ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ έχει αισθητά βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι επιστροφές φόρων πρέπει να γίνονται εντός 90 ημερών ώστε να μη βαρύνεται με τόκους υπερημερίας το Δημόσιο, εντούτοις το πρόβλημα παραμένει, αφού ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 357 ημέρες. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, λόγω και της έλλειψης ρευστότητας που μαστίζει την αγορά.
Loading...
featuredpost/ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΑ,ΖΩΔΙΑ
featuredpost/ΕΛΛΑΔΑ,ΤΑΞΙΔΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Από το Blogger.