Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για κάθε υπουργείο

Η πρόβλεψη πιστώσεων 760 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στο σύνολο των 250.000 νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, η καταβολή 100 εκατ. ευρώ για ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερχρεωμένων φτωχών νοικοκυριών, η αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η μείωση κατά 112 εκατ. ευρώ των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και οι παρεμβάσεις στις πρωτογενείς δαπάνες δίνουν το στίγμα του Προϋπολογισμού του 2017 στο μέτωπο των δαπανών.

Συνολικά ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει σωρευτικές εξοικονομήσεις δαπανών από παρεμβάσεις και πολιτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί, σε συντάξεις, επιδόματα, δαπάνες υπουργείων, ύψους 960,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το σύνολο των δαπανών του κρατικού Προϋπολογισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) αναμένεται να διαμορφωθεί στα 56,286 δισ.. ευρώ έναντι 57,767 δισ. ευρώ το 2016. Οι δαπάνες του τακτικού Προϋπολογιαμού (πλήν ΠΔΕ) προβλέπεται να ανέλθουν στα 49,536 δισ. ευρώ έναντι 51,017 δισ. ευρώ το 2016 (μείωση κατά 1,481 δισ. ευρώ). Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις πρωτογενείς δαπάνες, προβλέπεται να ανέλθουν στα 43,986 δισ. ευρώ έναντι 45,416 δισ. ευρώ φέτος (μείωση κατά 1,431 δισ. ευρώ). Στο σκέλος αυτό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, οι οποίες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 475 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ συγκριτικά με φέτος.

Τόκοι

Οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5,550 δισ. ευρώ έναντι 5,6 δια ευρώ το 2016.

ΠΔΕ

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 6,750 δισ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με το 2016. Για το 2017, ωστόσο προβλέπεται μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους στα 5,750 δισ. ευρώ έναντι 6 δισ. ευρώ το 2016. Η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από αντίστοιχη αύξηση κατά 250 εκατ.. ευρώ, του εθνικού σκέλους χρηματοδοτήσεων, το οποίο το 2017 θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ από 750 εκατ. ευρώ φέτος.

Υπουργεία

Η κατανομή ανά υπουργείο των δαπανών του Προϋπολογιαμού του 2017 (τακτικού Προϋπολογιαμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι η ακόλουθη:

Στην Προεδρία της Δημοκρατίας προβλέπεται να διατεθούν 3 εκατ. ευρώ. - Στη Βουλή των Ελλήνων προβλέπεται να διατεθούν 134 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Εσωτερικών προβλέπεται να διατεθούν 5,222 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα διατεθούν 2,346 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, θα διατεθούν 38 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δοθούν 3,163 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα διατεθούν 5,133 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται να χορηγηθούν 17,939 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Εξωτερικών πρόκειται να δοθούν 276 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων χορηγούνται 620 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) διατίθενται 650 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Υγείας αναλογούν 4,268 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλογούν 184 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγούνται 392 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδίδονται 445 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διατίθενται 2,455 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αντιστοιχούν 64 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίδονται 362 εκατ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δαπανώνται 1,209 δισ. ευρώ.

- Στο υπουργείο Τουρισμού αφιερώνονται 80 εκατ. ευρώ.
Loading...
featuredpost/ΖΩΔΙΑ,ΓΥΝΑΙΚΑ
featuredpost/ΔΙΑΦΟΡΑ,LIFESTYLE
Από το Blogger.