Μειώθηκε το χρέος των νοικοκυριών στην Κύπρο

Το χρέος των νοικοκυριών στην Κύπρο, στο τέλος Μαρτίου 2017, μειώθηκε στο 121,2% του ΑΕΠ και αυτό των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στο 144,2% του ΑΕΠ, αλλά εξακολουθούν να υφίσταται υπερχρέωση, μολονότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν μια μείωση στα επίπεδα των οφειλών τους, αναφέρει η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει η έκθεση της ΚΤ, τα εγχώρια νοικοκυριά έχουν θετική καθαρή χρηματοοικονομική θέση, δηλαδή τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν (π.χ. μετρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα), κατά μέσο όρο υπερκαλύπτουν το δανεισμό τους. Αντίθετα, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ είναι αρνητική (δηλαδή τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού τους είναι μεγαλύτερα από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τους).

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤ και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα έφθασε στο 265,4%1 του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2017, έχοντας σημειώσει πτώση από 268,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου 2016, οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ήταν 126,8% και 147,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Εξάλλου, οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα, μειώθηκαν στο επίπεδο του 221,1% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2017 σε σύγκριση με 225,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (καθαρή αξία) των νοικοκυριών, μειώθηκαν στο 110,0% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (113,7% του ΑΕΠ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, παρέμειναν υψηλά στο 204,7% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου του 2017, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο (202,1%).

Ειδικότερα, το χρέος των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ, μειώθηκε στο 121,2% το Μάρτιο του 2017 από το επίπεδο του 122,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2016, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤ, δείχνει ότι μολονότι τα εγχώρια νοικοκυριά παραμένουν υπερχρεωμένα, παρουσιάζονται κάποια σημάδια βελτίωσης.

Τέλος, αναφέρεται ότι, παρόλο που ο δείκτης του χρέους των νοικοκυριών είναι υψηλός σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (58,2% του ΑΕΠ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα εγχώρια νοικοκυριά έχουν θετική καθαρή χρηματοοικονομική θέση, δηλαδή τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν (π.χ. μετρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα), κατά μέσο όρο υπερκαλύπτουν το δανεισμό τους.

H Visa αλλάζει τις πληρωμές στην Ευρώπη με το Visa Direct

Η Visa παρουσίασε το  Visa Direct – μία πλατφόρμα για αποστολή χρημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Το Visa Direct επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παγκόσμια εμβέλεια της Visa και κάνει πιο εύκολες  τις εγχώριες και διεθνείς πληρωμές για επιχειρήσεις και καταναλωτές.  H Visa συνεργάζεται με τραπεζικούς οργανισμούς, με πελάτες χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλους εταίρους, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες της μέσω του Visa Direct.

Το Visa Direct επιτρέπει διαπροσωπικές πληρωμές (P2P), καθώς και πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) αλλά  και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). Με το Visa Direct τα χρήματα μεταφέρονται στον λογαριασμό Visa του παραλήπτη γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια –  παρέχοντας άμεση πρόσβαση στα χρήματα και έχοντας τη δυνατότητα για αγορές σε 44 εκατομμύρια σημεία παγκοσμίως.

Η Visa συνεργάστηκε με τη Worldpay, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία επεξεργασίας πληρωμών και λύσεων για τους εμπόρους, για να επιταχύνει τη διαθεσιμότητα του Visa Direct  στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλες τις αγορές παγκοσμίως. Μόλις οι τράπεζες πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματά τους, η πλατφόρμα Visa Direct θα επιτρέπει στους εμπόρους της Wordlpay την πληρωμή στους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο – βελτιώνοντας έτσι την ικανοποίηση των πελατών.

«Για δεκαετίες η Visa πρωτοπορεί και δείχνει νέους τρόπους πληρωμών είτε σε καταστήματα είτε μέσω του διαδικτύου. Πλέον έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλωτές και επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις πληρωμές τους, κάνοντάς τις γρηγορότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες», δήλωσε ο Mike Lemberger, Senior Vice President of Product Solutions for Visa in Europe. «Το Visa Direct είναι μία δοκιμασμένη πλατφόρμα που επιτρέπει σε εταιρείες τεχνολογίας, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ανταποκρίνονται στη ζήτηση πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, υποστηριζόμενη από την ταχύτητα του παγκοσμίου δικτύου της Visa».

Ο Dave Glaser, Chief Product Officer, Global eCom at Worldpay, είπε: «Τα τελευταία χρόνια, το τοπίο των πληρωμών έχει αλλάξει σημαντικά, με πελάτες και καταναλωτές να θέλουν να πραγματοποιούν πληρωμές με τους δικούς τους όρους. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Visa στο πλαίσιο αυτής της καινοτόμου πλατφόρμας και πιστεύουμε ότι το Visa Direct αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη  των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αγοραστές και εμπόρους τα εργαλεία που χρειάζονται».

Το Visa Direct αναμένεται να μεταμορφώσει τις πληρωμές στην Ευρώπη επιτρέποντας  πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, την ασφάλεια των οποίων υπογράφει το παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της Visa, όπως:

Επιχείρησης-προς-καταναλωτή (B2C): επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποστέλλουν απευθείας χρήματα στους λογαριασμούς Visa –  όπως κέρδη από παιχνίδια, αποζημιώσεις ασφάλισης και άλλες καθημερινές συναλλαγές.
Επιχείρησης-προς-επιχείρηση (B2B): επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες, προμηθευτές και άλλες μικρές επιχειρήσεις– σε πραγματικό χρόνο.
Διαπροσωπικές συναλλαγές: οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταξύ τους πληρωμές γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.
Στις ΗΠΑ, το Visa Direct διατίθεται ήδη σε συνεργάτες όπως το PayPal, Braintree, Square Cash και Stripe.

Το Visa Direct αποτελεί μία από τις πολλές δυνατότητες μέσω Application Program Interface (API) και διατίθεται από την πλατφόρμα Visa Developer Platform – μία ανοιχτή πλατφόρμα που προορίζεται για την προώθηση της καινοτομίας σε πληρωμές και εμπόριο.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπόρους και εταιρείες τεχνολογίας  να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών και των εμπόρων που ολοένα και περισσότερο βασίζονται σε συνδεδεμένες συσκευές για αγορές, πληρωμές και άλλες συναλλαγές.

ΣΥΡΙΖΑ: Αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των πληγέντων

«Η τραγωδία στη Δυτική Αττική καθιστά αναγκαία τη λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την τάχιστη επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν ανακύψει στις πληγείσες περιοχές, αλλά και την εκπόνηση ενός μακρόχρονου σχεδιασμού με σκοπό την επούλωση των παθογενειών που βαραίνουν τον τόπο εδώ και δεκαετίες» τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «η τραγωδία αυτή που οδήγησε στον θάνατο ανθρώπων, βυθίζει σε πένθος ολόκληρη την Ελλάδα».

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό των ανθρώπων. Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Το συντονισμένο έργο του υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής, της Πυροσβεστικής και όλων των αρμόδιων φορέων πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.

Η άμεση ολοκλήρωση των έργων απεγκλωβισμού των περιοχών θα επιτρέψει την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των ανθρώπων.

Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των αναγκαίων έργων υποδομής για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και τον χωροταξικό σχεδιασμό της Αττικής, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα. Η απαλλαγή της περιοχής από συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό ώστε να μην επαναληφθεί τέτοια καταστροφή».

Καρανίκας κατά «Πασοκάρας» και ΝΔ: Τα κροκοδείλια δάκρυα δεν σώζουν κανέναν

ΜΜΕ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μπαίνουν στο στόχαστρο του συμβούλου του πρωθυπουργού Νίκου Καρανίκα, με αφορμή την τραγωδία στη δυτική Αττική που άφησε πίσω της 15 ανθρώπους.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, ο Νίκος Καρανίκας σημειώνει πως «η χώρα πενθεί αλλά τα περισσότερα ιδιωτικά ΜΜΕ το παίζουν άσχετα και δεν βλέπουν τις αιτίες και την ιστορία της καταστροφής Κουβέντα δεν λένε για το πως έγιναν όλα αυτά τα 'έργα' και ποιοι κυβερνούσαν όταν χτίζονταν στα δάση και στα ρέματα οι βίλες των τίμιων καταπατητών».

«Ας μαζευτούν οι υπουργοί "ΥΠΕΧΩΔΕ" από τις "τίμιες" κυβερνήσεις της Πασοκάρας και της ΝΔ που πέρασαν μαζί με τους "τίμιους" δημάρχους και εργολάβους που μπάζωσαν τα ρέματα να μας πουν δύο λόγια για της καταστροφές και τα θύματα που δημιούργησαν.

Επίσης ας μας πουν τι κάνανε τα "φακελάκια" που μάζεψαν για να χτιστούν οι αποθήκες και τα λοιπά κτίρια στην περιφέρεια της Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα», συνεχίζει ο κ. Καρανίκας.

«Τα κροκοδείλια δάκρυα δεν σώζουν κανέναν και καμία. Οι διαπλεκόμενοι της Πασοκάρας και της ΝΔ με τους δημάρχους τους που κυβερνούσαν τόσα χρόνια να απολογηθούν και να πληρώσουν όπως ταιριάζει σε μια πολιτισμένη χώρα», σημειώνει ακόμη στην ανάρτησή του.

ohoisdhfio

Στη Μάνδρα ο Αλέξης Τσίπρας
Στη Μάνδρα μετέβη πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών.
Ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη δυτικής Αττικής Ι. Βασιλείου για την πορεία αντιμετώπισης των συνεπειών από τις χθεσινές φονικές πλημμύρες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν -μεταξύ άλλων η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, ο αν. υπουργός Προστασίας του πολίτη Νίκος Τόσκας, στελέχη της αυτοδιοίκησης, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλης Καπέλιος και άλλοι κρατικοί παράγοντες.
Μετά τη Μάνδρα, ο κ. Τσίπρας μεταβαίνει στο κέντρο επιχειρήσεων Ελευσίνας, όπου αναμένεται να προβεί σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους.


Στη Μάνδρα, δίπλα στους κατοίκους που επλήγησαν από την καταστροφική καταιγίδα.

Εισαγγελική έρευνα για τα Paradise Papers

Στο μικροσκόπιο των οικονομικών εισαγγελέων μπαίνουν τα λεγόμενα Paradise Papers τα οποία φέρονται να «καίνε» πολιτικούς και εταιρίες απ’ όλο τον κόσμο.

Η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη διέταξε την διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν «ύποπτες» κινήσεις που να οδηγούν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή από φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται να  διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται σε 130 ονόματα που φέρονται να καταγράφονται σε περισσότερες από 252 διευθύνσεις σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ στους «φορολογικούς παραδείσους» που επιλέγουν Έλληνες εμφανίζονται οι: Μάλτα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπέιντος, Βερμούδες, Νήσοι Κουκ, Ντομίνικα, Λαμπουάν, Νησιά Μάρσαλ, Νησί Νέβις, Αγία Λουκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, θα ελεγχθούν κατά μόνας αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Αρχικά, οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα ζητήσουν να παραλάβουν τα στοιχεία που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια θα αξιολογήσουν τη νομιμότητα η μη της ύπαρξης εξωχώριων εταιρειών, καθώς το όλον θέμα κινείται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στο όριο νομιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, διενεργείται έρευνα για το θέμα και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Έρευνα από τον Άρειο Πάγο για την πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία

Την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στις συνθήκες πώλησης αμυντικού υλικού (300.000 βλήματα τύπου 105 mm) από τα αποθέματα του ελληνικού στρατού στη Σαουδική Αραβία και βάζουν στο επίκεντρό τους τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζητεί από την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη στην οποία διαβιβάστηκε η παραγγελία μαζί με τα σχετικά δημοσιεύματα, να διαπιστώσει εάν έχουν διαπραχθεί ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στην Αμερική οι εισαγγελείς Διαφθοράς για τη Novartis

Με στόχο την συλλογή στοιχείων για την υπόθεση της  Novartis κλιμάκιο εισαγγελέων με επικεφαλής την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αμερική.

Ήδη, η ελληνική δικαιοσύνη έχει ζητήσει στοιχεία από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες, επίσης, έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τους την υπόθεση τόσο  μέσω των μηχανισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο και σε ποινικό επίπεδο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις δύο μαρτύρων, πρώην στελεχών της Novartis, στην Ελλάδα που κάνουν λόγο για δίκτυο με δωροδοκίες γιατρών του δημοσίου, αλλά και ιδιωτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η  προτίμησή τους για τα φαρμακευτικά της σκευάσματα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο εισαγγελικοί λειτουργοί  πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της εταιρίας, προχωρώντας σε κατάσχεση εγγράφων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ στο στόχαστρο των ερευνών, ήδη, έχουν μπει τραπεζικοί λογαριασμοί στελεχών της εταιρίας.

dailyviral


Ο 32χρονος νοσηλεύεται από το Μάιο του 2016, όμως πριν μερικές ημέρες έληξε η περίοδος που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα  να υποχρεούται να φύγει από το κέντρο αποκατάστασης

Έκκληση προς το υπουργείο Υγείας να δώσει μία ακόμη παράταση στην παραμονή του άτυχου ντελιβερά Γιώργου Ιωαννίδη στο κέντρο αποκατάστασης “Animus” στη Λάρισα, απευθύνει η αδελφή του, Μαρία Ιωαννίδου. Ο 32χρονος νοσηλεύεται από το Μάιο του 2016, όμως πριν μερικές ημέρες έληξε η περίοδος που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα  να υποχρεούται να φύγει από το κέντρο αποκατάστασης. 
“Προχτές με ενημέρωσαν, ότι ήρθε ένα χαρτί από τον ΕΟΠΥΥ που μας λέει, ότι από αρχές Νοεμβρίου δεν μας καλύπτει άλλο και ότι πρέπει να φύγουμε... Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, που προσπαθούν να στερήσουν από τον αδερφό μου να συνεχίζει να κάνει όνειρα και να προσπαθεί να επανέλθει στη ζωή του; Ποιοι είναι αυτοί που του στερούν το δικαίωμα αυτό;;;” έγραψε η Μαρία Ιωαννίδου στη σελίδα της στο facebook. 
Ο Γιώργος Ιωαννίδης εργαζόταν ως ντελίβερι σε σουβλατζίδικο στην Κατερίνη. Ένα βροχερό βράδυ της 3ης Μαρτίου 2016, την ώρα που πήγαινε μια παραγγελία, η ρόδα της μηχανής του πάτησε πάνω σε ένα σκαμμένο φρεάτιο και ανατράπηκε. Ο οδηγός υπέστη πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η επιτροπή γιατρών που τον εξέτασε, τον έκρινε ανάπηρο σε ποσοστό 99%.
“Ο αδελφός μου είναι τετραπληγικός, όμως καταλαβαίνει.Μας ακούει, χαμογελάει, ενώ όταν τον ρωτάμε κάτι, μας κάνει “ματάκια” για να καταλάβουμε αν λέει “ναι” ή “όχι”. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι φυσιοθεραπευτές στο “Animus” έχουν κάνει τρομερή δουλειά και τους ευχαριστώ για αυτό” λέει η αδελφή του στο protothema.gr, εκφράζοντας και ένα παράπονο: “Χρειάστηκε να τραυματιστεί σοβαρά ο αδελφός μου, προκειμένου να φτιαχτεί εκείνος ο δρόμος. Σήμερα το φρεάτιο αυτό δεν υπάρχει”. 
Μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ο Γιώργος ήταν σε κώμα για δύο μήνες, καταφέροντας στο τέλος να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, βγαίνοντας όμως σοβαρά λαβωμένος. Στις 26 Μαΐου του 2016 εισήχθη για αποκατάσταση στο κέντρο “Animus” στη Λάρισα.
Οι νοσηλευόμενοι καλούνται κάθε μήνα να πληρώσουν περίπου 1.500 ευρώ ως συμμετοχή ασφαλισμένου, ενώ το υπόλοιπο ποσό, που μπορεί συνολικά να φτάσει και τις 6.000 με 7.000 ευρώ, καλύπτεται από την ασφάλειά τους. “Μαζί με τα αναλώσιμα και τα έκτακτα έξοδα, τα χρήματα που πλήρωνε η οικογένειά μου κάθε μήνα ξεπερνούσε τα 1.500 ευρώ, φτάνοντας κάποιες φορές ακόμη και τα 2.000 με 2.500 ευρώ” δηλώνει στο protothema.gr η αδελφή του Γιώργου, και προσθέτει: “Είμαστε μια φτωχή οικογένεια. Η μητέρα μου είναι καθαρίστρια, ο πατέρας μου εργαζόταν οικοδόμος μέχρι που νόσησε από καρκίνο, εγώ δουλεύω σε καφετέριες και ο Γιώργος ήταν ντελιβεράς. Έχω δώσει μεγάλο αγώνα όλο αυτό τον καιρό για να μαζεύω τα χρήματα για τη νοσηλεία του, ενώ πολύ σημαντική είναι η βοήθεια του κόσμου που μας ενισχύει οικονομικά. Το μόνο που ζητάω τώρα, είναι να δοθεί μία ακόμη παράταση από τον ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας, μέχρι να καταφέρω να φτιάξω το σπίτι για να επιστρέψει ο Γιώργος. Ένα σπίτι που μπάζει από την υγρασία και είναι ακατάλληλο αυτή τη στιγμή για να μείνει εκεί ο αδελφός μου στην κατάσταση που είναι. Ο Γιώργος είναι η ζωή μου, μην τον πετάξουν στο δρόμο ”.
Ο λογαριασμός που έχει ανοίξει η οικογένεια του Γιώργου Ιωαννίδη:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   373/003418-58
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ           GR 8601103730000037300341858
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                        Μαρία Ιωαννίδου (6980722881)

Το ΔΝΤ ζητά περισσότερα από την Ευρώπη για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάλεσε σήμερα την Ευρώπη να δώσει μια νέα ώθηση στην ενίσχυση του τραπεζικού της τομέα, ζητώντας να κλείσουν οι αδύναμες τράπεζες, μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά αποθέματα ασφάλειας και ενίσχυση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων.

Στο κείμενο ομιλίας του σε τραπεζικό συνέδριο στο Λονδίνο, ο πρώτος αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΔΝΤ Ντέιβιντ Λίπτον δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής πρέπει να αξιοποιήσουν την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής.

«Έχει έρθει η ώρα να καταστήσουμε αυτό το οπλοστάσιο πολιτικής (για την αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων) πραγματικό και αποτελεσματικό και να συντονίσουμε τέτοιες πολιτικές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία», ανέφερε ο Λίπτον.

Πολλές τράπεζες καταγράφουν σταθερά χαμηλές αποδόσεις του ενεργητικού και του μετοχικού τους κεφαλαίου, μια τάση που μπορεί να συνεχιστεί λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά επιτόκια στην περιοχή και τις επίπεδες καμπύλες αποδόσεων. Αυτό δυσχεραίνει την άντληση κεφαλαίων και καθιστά τις τράπεζες πιο ευάλωτες σε μελλοντικά προβλήματα, δήλωσε ο Λίπτον.

Οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για σχηματισμό προβλέψεων από τις τράπεζες μέχρι ορισμένα επίπεδα μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων για τη μείωση των υπόλοιπων «κόκκινων» δανείων στους ισολογισμούς τους.

«Υπάρχει όμως μια σοβαρή ανάγκη για συγκέντρωση και εξορθολογισμό του κλάδου, περιλαμβανομένης της εξάλειψης των μη βιώσιμων τραπεζών και της ενθάρρυνσης των συγχωνεύσεων και εξαγορών».

«Ιδανικά, αυτή η συγκέντρωση θα περιλάμβανε μεγάλο μέρος της διασυνοριακής γκάμας», πρόσθεσε ο Λίπτον, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Όμως, οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές έχουν περιοριστεί περισσότερο στα εθνικά σύνορα τα τελευταία 10 χρόνια».

Η πρόοδος στο σχέδιο της ΕΕ για μια «ένωση των κεφαλαιαγορών» κινείται επίσης πιο αργά από το επιθυμητό. Ωστόσο, η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ είναι πιθανό να αποτελέσει καταλύτη για τη διαδικασία αυτή, δήλωσε ο Λίπτον.

Περίπου το ένα τρίτο των χρηματοδοτήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά αφορά τράπεζες που εδρεύουν στο Λονδίνο, περιλαμβανομένων και αμερικανικών ιδρυμάτων. Πολλές από αυτές τις τράπεζες ήδη μεταφέρουν σημαντικά κομμάτια των δραστηριοτήτων τους από τη Βρετανία σε άλλο μέλος της ΕΕ.

Αναφορικά με τους τρόπους παγίωσης της οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής, ο Λίπτον δήλωσε ότι οι χώρες χρειάζονται πιο φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική πολιτική, με περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές, εκπαίδευση και έρευνα και ανάπτυξη.

Επανέλαβε επίσης το αίτημα του ΔΝΤ για μεγαλύτερη αμοιβαιοποίηση των κινδύνων στη ζώνη του ευρώ. «Σε αυτό το πλαίσιο, η αμοιβαία στήριξη καθιστά την ένωση ισχυρότερη, έχει θετικό άθροισμα».
Από το Blogger.